Giải pháp thành phố thông minh

Giải pháp Smart City của NEC phát triển cùng đất nước.

Thành phố liên tục phát triển. Những khu đô thị mới không ngừng mọc lên. Gia đoạn đầu tiên là xây dựng và phát triển, tiếp theo là sự ra đời của các phương tiện làm phong phú cuộc sống của người dân. Sau đó sự tăng trưởng chậm lại và thách thức mới nảy sinh, đòi hỏi thành phố phải xác định lại bản thân và trải qua một chu trình đổi mới và tái phát triển.

Tại NEC, chúng tôi giúp các thành phố ứng phó linh hoạt  với những thách thức phát sinh trong từng giai đoạn phát triển. Giải pháp thành phố thông minh  được thiết kế để cho phép bạn hưởng  1 cuộc sông chất lượng cao qua nhiều thế hệ mà vẫn đảm bảo sự thân thiện đối với môi trường .

Thay vì theo đuổi các giải pháp tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu cần, chúng tôi cung cấp các giải pháp cơ sở hạ tầng linh hoạt được thiết kế để giữ cho các nhà phát triển và người dân trên các đường cong phát triển để đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi.

Thành phố phát triển như thế nào?

NEC định nghĩa sự phát triển của thành phố  trải qua ba giai đoạn gồm giai đoạn tăng trưởng, ổn định và giai đoạn tái thiết.

Trong giai đoạn tăng trưởng, cơ sở hạ tầng của một thành phố phát triển nhanh chóng để đáp ứng với sự phát triển công nghiệp và dân số tăng. Số lượng được ưu tiên hơn chất lượng.

Trong giai đoạn ổn định, tăng trưởng ổn định và người dân tìm một tiêu chuẩn sống cao hơn bằng cách mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ chất lượng cao , di chuyển đến các vùng ngoại ô.. Chất lượng được ưu tiên hơn số lượng trong giai đoạn này.

Trong giai đoạn tái cấu trúc, thành phố trưởng thành trải qua đổi mới để duy trì dịch vụ và giúp phát triển thêm. Những thành phố phối hợp với các thành phố khác để đáp ứng những thách thức mới. Họ cũng phát triển lại để đáp ứng sự kỳ vọng của người dân.