Chính sách chất lượng

 

Với chính sách chất lượng “Sản phẩm và dịch vụ tốt hơn thoả mãn các yêu cầu của khách hàng”, VINECO đã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn của ISO 9001: 2015 và tiến tới thực hiện Quản lý chất lượng toàn diện (TQM).

Chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của công ty và là nghĩa vụ với mọi nhân viên công ty với tinh thần: “Chất lượng trước tiên”.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC