Màn hình ghép

MÀN HÌNH GHÉP (VIDEO WALL)

Là giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc cài đặt và quản lý hệ thống màn hình hiển thị ghép quy mô lớn

Kết nối và đồng bộ hóa một số lượng lớn màn hình, tối đa lên tới 250 màn.

maxresdefault 1

131553644

Hỗ trợ đa dạng các dạng màn hình ghép, kể cả màn hình cong và tổ hợp các màn hình ghép với các màn hình có kích cỡ và hình dạng khác nhau (tường video nghệ thuật)

025

Hỗ trợ đa dạng định dạng hình ảnh, âm thanh và video

11216249_1153339748016638_506367581327469284_n

CÁC SẢN PHẨM KHÁC

Tài liệu màn hình ghép 

Model Name:

OLMU-K5552
OLME-K5552
OLME-K5572

OMS_OLMx_K55xx_V2.2