Giải pháp truyền thanh thông minh VINECO

Truyền thông thông minh VINECO VSB1000-V được sản xuất và phát triển bởi Công ty Cổ phần Các hệ thống Viễn thông VINECO với những tính năng ưu việc hơn các sản phẩm cùng loại khác trên thị trường, cụ thể như sau: