Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị viễn thông

VINECO cung cấp các dịch vụ khách hàng bao gồm: giám sát lắp đặt hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật khai thác và bảo dưỡng, đào tạo cán bộ kỹ thuật, dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa:

+ Giám sát lắp đặt với thiết bị tổng đài NEAX 61Σ và các thiết bị truyền dẫn vi sóng.

+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 giờ tại hiện trường và từ xa khi vận hành và bảo dưỡng

+ Đào tạo về thiết bị NEAX 61Σ, PASOLINK cho khách hàng.

+ Sửa chữa, bảo trì và bảo hành cho thiết bị NEAX 61Σ, PASOLINK.

+ Thiết kế các chuyển mạch, thiết kế lắp đặt

CÁC DỊCH VỤ KHÁC